דף הבית > קבורה

קבורה

משפחות יקרות,

המועצה הדתית נהריה משתתפת בצער המשפחה על אובדן יקירכם.
אנו נשתדל לסייע לכם ולהנחות אתכם ברגעים הקשים
יהיה רצון שלא תדעו צער ודאבה עוד.

פטירה בבית :

  • יש להזמין אל הבית רופא לשם קביעת המוות והכנת הודעת פטירה.
  • יש להזמין משטרה.
  • על המשפחה ליצור קשר עם נציגי החברה קדישא לצורך פינוי הנפטר/ת לבית העלמין ולתיאום שעת הלוויה.

פטירה בבית לאחר השעה 16:00יש לחייג כוכבית 0120 לפינוי הנפטר/ת  ולאחר מכן ליצור קשר עם נציג חב' קדישא לצורך תיאום מועד הלוויה .
יש להצטייד ברשיון קבורה.
את רשיון הקבורה אפשר להנפיק בלשכת הבריאות בעכו:
משרד הבריאות עכו –רח' דויד נוי 14 טלפון 04-9917957.
יש להצטייד בהודעת הפטירה ובתעודת זהות של הנפטר/ת.


פטירה בבית חולים :
לצורך הוצאת רשיון קבורה יש לפנות למחלקת קבלת חולים בבית החולים בהצגת ת. זהות של הנפטר/ת.
לתיאום מועד הלוויה יש לפנות למועצה דתית נהריה  בצירוף רישיון הקבורה.
בימים א- ה בן השעות 08:00 -13:00
וביום רביעי גם בשעות אחה"צ 16:00-18:30

לאחר שעות העבודה יש להתקשר טלפונית למר אבי תורג'מן 055-6651829
למר משה קורקוס 0503513799
נבקש להמנע להתקשר בשעות הערב המאוחרות כאשר הקבורה מתקיימת ביום שלמחרת .

חשוב לדעת
על עובדי חברת קדישא חל איסור חמור לקבל ממשפחות הנפטרים
תשר ו או/ כל מתנה שהיא בקשר לעבודתם .
עוד יודגש כי האסור יחול גם כאשר המשפחה מבקשת להעניק את המתנה
מרצונה החופשי, ובלא כל דרישה מצד עובד חברת קדישא.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל גביית תשלום מכל סוג שהוא
תיעשה אך ורק במשרדי המועצה הדתית וכנגד קבלה


רכישת קבר, תכריכי פשתן

רכישת קבר :
בת/בת זוג נפטר/ת שמעונין לרכוש חלקה בסמוך לנפטר/ת
יגיע למשרד המועצה לא יאוחר מ- 45 ימים מיום הקבורה על מנת להסדיר
את הרכישה . (רכישת חלקת קבר בחיים 3,814 ₪ )
יש להצטייד בתעודת זהות של הרוכש/ת
מחיר רכישת מקום שמור עפ"י פרסום בילקוט הפרסומים
המפורסם מעת לעת

תכריכי פשתן
משפחה המעונינת בתכריכי פשתן ניתן לרכוש במשרדי המועצה
בעלות של 200 ₪ .

הקמת מצבה / תשלום יסודות
תשלום עבור בניית יסודות למצבה ( יציקה סביב מקום הקבורה)
למועצה הדתית , יבוצע באמצעות קבלן המצבות
קבלן המצבות רשאי לגבות תשלום זה מהמשפחה במסגרת גביית התשלום
עבור המצבה.
תשלום עבור יסודות הינו 500 ₪

Powered by ZIPONET.CO.IL