דף הבית > אודותינו

אודותינו

המועצה הדתית נהריה במתכונתה פועלת מכח "חוק שירותי הדת היהודים" (נוסח משולב 1971) ומתפקידה לספק שירותי דת לכלל האוכלוסיה ברשת המקומית.
תקציב המועצה הדתית ממומן ע"י המקורות הבאים (עפ"י חוק):
60% הרשות המקומית ו40% המשרד לשירותי דת והשאר ע"י הכנסות עצמאיות.
בשנת תש"ב 1942 הוחלט במועצה המקומית ובוועד הדתי לבחור רב של המקום.
באוגוסט 1943 נערכה הכתרתו של הרב ד"ר אהרן קלר ששימש כרב עיר ויו"ר המועצה הדתית הראשון עד לשנת 1978.
המועצה הדתית נהריה זכתה בפרס השר לשנים 2015-2016 וכך נמנית על המועצות הדתיות האיתנות.
המועצה התדית אחראית על מגוון נושאים, ביניהם: סוגיות רבניות, רישום נישואין, פיתוח מבנה דת, אחזקת מקוואת, הפעלת מערך כשרות, טיפול בעירוב, קבורה, תרבות תורנית.

עירנו התברכה באדמו"ר הצדיק רבי דוד אבוחצירא שליט"א המהווה מקור ומעיין לחיזוק התורה ומוסדות בעיר, ומושך קהל רב שבא לעיר הן לקבל ברכה והן לעבור לגור בה.

Powered by ZIPONET.CO.IL